Obowiązujące dokumenty

Statut Zespołu Szkół Publicznych w Mrokowie

pobierz plik

Zmiany do statutu

pobierz plik

Koncepcja pracy szkoły

pobierz plik

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych

pobierz plik

Program wychowawczy-Szkoła Podstawowa

pobierz plik

Program wychowawczy-Gimnazjum

pobierz plik

Szkolny Program Profilaktyki- Szkoła Podstawowa

pobierz plik

Szkolny Program Profilaktyki-Gimnazjum

pobierz plik

Procedury pomocy psychologiczno - pedagogicznej

pobierz plik

Wniosek o przyjęcie ucznia do Gimnazjum

pobierz plik

Wniosek o przyjęcie ucznia do szkoły podstawowej

pobierz plik

Karta zgłoszenia ucznia do gimnazjum

pobierz plik

Karta zgłoszenia ucznia do szkoły podstawowej

pobierz plik

Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej

pobierz plik

Regulamin dyżurów nauczycieli

pobierz plik

Ceremoniał szkolny

pobierz plik

Dokumenty dla nauczycieli

wejdź