Zespół Szkół Publicznych w Mrokowie
ul. Marii Świątkiewicz 2A
05-552 Magdalenka
tel.(0-22)756-15-55
sekretariat@zspmrokow.plKierownik administracyjny - mgr Alina Piętka
kierownik@zspmrokow.pl

Kierownik stołówki - Urszula Królik
stolowka@zspmrokow.pl

Sekretariat

Godziny pracy
7.00 - 16.00

Sekretarz szkoły - Danuta Grygo
sekretariat@zspmrokow.pl

Specjalista ds. kadr - mgr Bożena Haze
kadry@zspmrokow.pl

Sekretarka - mgr Aneta Szondermajer
sekretariat@zspmrokow.pl