Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Roboty remontowe w Zespole Szkół Publicznych w Mrokowie



Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty



Rozkład jazdy autobusów w dniu 26 czerwca 2015



Regulamin kiermaszu podręczników używanych



święto Gminy Lesznowola



Roboty remontowe w Zespole Szkół Publicznych w Mrokowie-ogłoszenie o zamówieniu



Załączniki do prac remontowych (do pobrania):


Bezpieczna nawierzchnia na plac zabaw


Układanie nawierzchni FLEXI-STEP na podłożu nieprzepuszczalnym


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót


Przedmiar-klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień


Wykaz robót remontowych



5 czerwca dodatkowy dzień wolny



Uwaga rodzice dzieci pięcioletnich



Uwaga rodzice dzieci sześcioletnich



Przekaż 1% dla szkoły Twojego dziecka