Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Roboty remontowe w Zespole Szkół Publicznych w MrokowieInformacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyRozkład jazdy autobusów w dniu 26 czerwca 2015Regulamin kiermaszu podręczników używanychświęto Gminy LesznowolaRoboty remontowe w Zespole Szkół Publicznych w Mrokowie-ogłoszenie o zamówieniuZałączniki do prac remontowych (do pobrania):


Bezpieczna nawierzchnia na plac zabaw


Układanie nawierzchni FLEXI-STEP na podłożu nieprzepuszczalnym


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót


Przedmiar-klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień


Wykaz robót remontowych5 czerwca dodatkowy dzień wolnyUwaga rodzice dzieci pięcioletnichUwaga rodzice dzieci sześcioletnichPrzekaż 1% dla szkoły Twojego dziecka