Terminy ważniejszych posiedzeń Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2013/2014

Szkoła Podstawowa

6 września

harmonogram pracy szkoły


25 września

program wychowawczy i profilaktyczny szkoły


6 listopada

śródsemestralne wyniki w nauce
i zachowaniu


15 stycznia (środa)

klasyfikacja śródroczna


29 stycznia

podsumowanie I semestru


9 kwietnia

śródsemestralne wyniki w nauce
i zachowaniu


23 czerwca (poniedziałek)

klasyfikacja końcoworoczna

(do 18 czerwca muszą być wystawione wszystkie oceny)


Gimnazjum

5 września

harmonogram pracy szkoły


26 września

program wychowawczy i profilaktyczny szkoły


7 listopada

śródsemestralne wyniki w nauce
i zachowaniu


16 stycznia (środa)

klasyfikacja śródroczna


30 stycznia

podsumowanie I semestru


8 kwietnia

śródsemestralne wyniki w nauce
i zachowaniu


24 czerwca (wtorek)

klasyfikacja końcoworoczna

(do 18 czerwca muszą być wystawione wszystkie oceny)


3 lipca

podsumowanie pracy w roku szkolnym 2013/14