REGULAMIN JADALNI


 1. Jadalnia jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 2. Każdy uczeń korzystający z obiadów jest zobowiązany do punktualnego stawienia się na posiłek i posiadania przy sobie karnetu obiadowego.
 3. Podczas spożywania posiłków obowiązuje:
  • cisza
  • przestrzeganie kultury jedzenia:
   • właściwa postawa przy stoliku,
   • prawidłowe posługiwanie się sztućcami,
   • zwracanie uwagi na formy grzecznościowe: proszę, dziękuję przepraszam.
 4. Po spożyciu posiłku należy:
  • pozostawić swoje miejsce w porządku,
  • odnieść naczynia
  • spokojnie opuścić stołówkę szkolną
 5. Uczniowie bezwzględnie stosują się do poleceń nauczyciela.
 6. W jadalni nie biegamy, nie przepychamy się, dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych.
 7. Zgłaszamy nauczycielom przypadki niebezpiecznego zachowania innych dzieci.
 8. W razie nieprzestrzegania regulaminu uczeń może być usunięty z sali. O jego niewłaściwym zachowaniu poinformowani zostaną rodzice i wychowawca klasy.
 9. W jadalni szkolnej mogą przebywać tylko osoby jedzące obiad oraz nauczyciele dyżurni. Rodzice oczekują na dzieci przed jadalnią.