Zespół Szkół Publicznych w Mrokowie

Organ prowadzący:
Gmina Lesznowola

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:
Mazowiecki Kurator Oświaty


Kierownictwo szkoły:

dyrektor
mgr Małgorzata Perzyna
dyrektor@zspmrokow.pl

Godziny przyjęć interesantów
wtorek 14.00 - 16.00
czwartek 7.00 - 9.00

wicedyrektor
mgr Maria Jolanta Borucińska
wicedyrektor@zspmrokow.pl

Godziny przyjęć interesantów
poniedziałek 7.00 - 8.00
środa 14.00 - 15.00

wicedyrektor
mgr Wioletta Kisielewska
wkisielewska@zspmrokow.pl

Godziny przyjęć interesantów
poniedziałek 10.00 - 11.00
czwartek 15.00 - 16.00

nadzór nad klasami 0-3
i świetlicą szkolną